ما همراه شما هستیم

ورزما ارائه دهنده خدمات و اطلاعات ماساژ

یک ماساژ گیرنده بنا به شرایط و نیاز از ماساژ بهره میبرد

ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

ماساژ روسی

ماساژ روسی

حداکثر ماساژ در یک جلسه

60 دقیقه

%15

تخفیف برای مشتریان دائمی

09198189210

09198189210

ماسور آقا

ماساژ در منزل شخصی - ماساژ در محیط کار - ماساژ در هتل

تهران